Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7493

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Project Engineer / Co÷rdinator
Beschikbaar in overleg
Zoekt: passend werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Opleidingen:
Milieu- en natuurwetenschappen, Nederlands recht.
1e academisch jaar 2003-2004
2003
IS-Kabelnet & NEN-1010 (Intelec)
2000, certificaat
VCA-2, geldig t/m 11-06-2008
1998, certificaat
VCA-1, geldig t/m 0001-01-2007
1997, certificaat
Journalistiek schrijven, verslaggeving en reportagefotografie
1996
Post-MBO/HBO, werkstuk: applicatie geschreven in AutoLisp compleet met dialoogvensters, slides en symbolen ten behoeve van overzichtstekeningen, schematuur en process & instrumentation diagrams. Hiervoor zijn enige honderden tekeningen en meer dan 15.000 programmaregels geschreven.
Demarcatie: uitvoer tot de database.
1992, certificaten
Introductie Personal Computer, MS-DOS en dBase III.
1987
Electrical Installations in Hazardous Areas (Elektrische Installaties in ruimten met Gasontploffingsgevaar). (SBC)
1986, certificaat
Principles of steam and condensate techniques.
1986
Principles of process measurement and control.
1985
HBO-E (4 jr)
1980
MBO-E
1977, diploma:
Elektronica en digitale techniek.
1975, certificaten
VEV-VSI, Sterkstroominstallaties
1973, diploma:
MAVO-4, Exacte vakken.
1971, diploma:
Hardwarekennis

PLC, Mitsubishi, Siemens, SattLine, Modicon

Honeywell TDC


Softwarekennis

MS-Word, -Excel, -Access, -Project, -PowerPoint, -Publisher

AutoCAD 9 t/m 14, -LT, CorelDraw

Visio Professional

Outlook en Outlook Express

Windows 95, -98, -NT


Werkervaring:
periode:
2006 - heden
bedrijf:
Picon
functie: Project Engineer / Co÷rdinator
werkzaamheden:
- Het verzorgen van budgetbegrotingen en pre-ontwerpen van installaties t.b.v. Infra-, Industrie-, Energieprojecten o.a. tunnels, het schrijven van bestekken en het volgen van het totale traject van offerteaanvraag tot evaluatie en beoordeling.
- Bovengenoemde werkzaamheden zowel intern als extern (o.a. Imtech Infra te Ridderkerk en GTI Infra te Heinenoord)
- Detachering als Project co÷rdinator via GTI M&O bij Merwede (Hardinxveld) voor het begeleiden/aansturen van de aannemer (GTI M&O) voor wat betreft engineering en uitvoering van de bouw van een 3-tal onderhoudsschepen voor boorplatformen.

periode:
2006 - 2006
bedrijf:
IV Consult
functie: Technisch Projectleider
werkzaamheden:
Als technische projectleider, deeluitmakend van de projectengroep, verantwoordelijk voor EPC projecten voor diverse booreilanden van o.a. NAM.

periode:
2005 - 2006
bedrijf:
BeCIG vof (Picon)
functie: Project engineer
werkzaamheden:
Project engineer en materiaaldeskundige voor de engineering van de elektrotechnische installaties van de vijf tunnels van de Betuweroute.

periode:
2004 - 2005
bedrijf:
ECT (Picon)
functie: Project co÷rdinator
werkzaamheden:
Het verzorgen van budgetbegrotingen, het ontwerpen van installaties zoals transportinstallaties, logistieke systemen en besturing, het schrijven van bestekken en het volgen van het totale traject van offerteaanvraag tot evaluatie en beoordeling.

periode:
2004 - 2004
bedrijf:
Picon
functie: Project co÷rdinator
werkzaamheden:
Pre-engineering en calculatie van de St. Hubertustunnel (Den Haag) en de A73 (Roermond). O.a. het verzorgen van specificaties t.b.v. prijsaanvragen alle voorkomende installaties.

periode:
2003
bedrijf:
ID Project- en detacheringsburo
functie: Project co÷rdinator
werkzaamheden:
Diverse werkzaamheden waaronder acquisitie.
Parallel hierop gestart met Milieustudie

periode:
2002 - 2003
bedrijf:
GTI Marine & Offshore b.v. (Tractabel)
functie: Project engineer / project co÷rdinator (via ID Project)
werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor de co÷rdinatie van de gehele zwakstroom- en beveiligingsinstallatie ten behoeve van het project: Esso Exploration Angola (Block 15) Ltd, Kizomba project, locatie Grootint Zwijndrecht.

periode:
2002 - 2002
bedrijf:
GTI (Fabricom) Infratechniek
functie: Project Engineer
werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor het ontwerp van de verkeers-regelinstallaties ten behoeve van het project: Renovatie Kiltunnel.

periode:
2001 - 2002
bedrijf:
Chubb Lips Beveiliging
functie: Projectleider
werkzaamheden:
Projectleider, leidinggeven en co÷rdineren van alle relevante projectgerelateerde zaken ten behoeve van multidisciplinaire beveiligingsprojecten, alsmede het zelfstandig opleveren ervan.
Verdelen van de deelopdrachten in het samenwerkingsverband en het voeren van overleg hierover. Vaststellen van prioriteiten binnen het project. Opstellen van tijdschema's. Beoordelen op uitvoerbaarheid, zo nodig in overleg met deskundigen van betrokken onderaannemers. Opstellen van het projectplan, maken of aanvullen van projectietekeningen. Beheren en co÷rdineren van de informatiestroom met als doel het tijdig informeren van betrokken medewerkers. Bijwonen van bouwvergaderingen, organiseren van interne en externe projectvergaderingen en dergelijke. Onderhouden van contacten met opdrachtgever, derden en leveranciers en het verstrekken van informatie aan de betrokken partijen. Administreren van kosten meer- minderwerk, verstrekken van tussentijdse prognoses. Project/kwaliteitsbewaking (verificatie en validatie). Eindrapportage in de vorm van een eindverslag.

periode:
2001
bedrijf:
Fabricom
functie: Project Engineer/werkvoorbereider
werkzaamheden:
Werkvoorbereider instrumentatie en elektrotechnische installatie alsmede
Engineering Profibus en Asi-bus systemen voor de bouw van een nieuwe catalyst-plant te De Meern


periode:
2000
bedrijf:
Arcadis Bouw/Infra
functie: Project Engineer
werkzaamheden:
Project engineer, co÷rdinatie voorbereiding op de pre-engineering van relevante technische zaken t.b.v.:
Betuweroute BR6 (Valburg - Pannerdensch kanaal), openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
Betuweroute TracÚ A15, wisselverwarming en voedingen.
Bovenstaande ten behoeve van diverse multidisciplinaire projecten infrastructuur voor NS Railinfrabeheer.
- Onderhoudsbestek Dienstkring Rijnmond.

periode:
1999 - 2000
bedrijf:
Croon Elektrotechniek
functie: Lead Engineer (projectleider engineering)
werkzaamheden:
Lead engineer, leidinggeven en co÷rdineren van alle technische zaken van minimaal 4 multidisciplinaire projecten.
Co÷rdinatie en project/kwaliteitsbewaking (verificatie en validatie).
Co÷rdinatie, overleg en onderhandelingen met opdrachtgever, derden en leveranciers.
Aansturen ontwerpgroepen elektro- & instrumentatie engineering alsmede technische automatisering.
Ontwerp- en projectbegeleiding.
Bepalen I/O aan de hand van process & instrumentation diagrams en data sheets.
Co÷rdinatie Scada-, ICS/DCS- en netwerksystemen.
Probleemoplossing uitvoeringswerkzaamheden.
Bovenstaande ten behoeve van diverse multidisciplinaire projecten voor:
infrastructurele projecten (tunnels), utiliteits- en waterprojecten (winkelcentra, gebouwen, waterzuivering).
Bijdrage aan en uitvoering van innoverende technologieŰn en beleidsontwikkelende zaken ten behoeve van de onder handen zijnde projecten en het bedrijf.
Diverse werkzaamheden ten behoeve van: stroomlijnen, evaluatie en standaardisatie van de afdeling engineering.
Betrokken bij afdelingsdoelstellingen.


periode:
1997 - 1999
bedrijf:
GTI Rotterdam
functie: Project Engineer
werkzaamheden:
Project engineer (co÷rdinator en assistent projectleider engineering en uitvoering).
Co÷rdinatie en project/kwaliteitsbewaking (verificatie en validatie).
Co÷rdinatie, overleg en onderhandelingen met opdrachtgever, derden en leveranciers.
Aansturen ontwerpgroepen elektro- & instrumentatie engineering alsmede technische automatisering.
Systeemkoppelingen brandmeldcentrales, PZI, bedrijfshulpverlening en gebouwbeheersystemen.
Ontwerp- en projectbegeleiding.
Bepalen I/O aan de hand van bestek en bijlagen.
Co÷rdinatie Scada-, ICS/DCS- (waaronder Honeywell TDC3000 en Scan3000), netwerksystemen en telecominstallatie.
Probleemoplossing uitvoeringswerkzaamheden.
Bovenstaande ten behoeve van diverse multidisciplinaire projecten voor:
petrochemische industrie, marine & offshore (schepen, boor- en productie-eilanden), infrastructurele projecten (sluizen, tunnels), utiliteits- en waterprojecten (gebouwen, ziekenhuis AZR, switch MCI-Worldcom).
Uitvoering en bijdrage van innoverende technologieŰn en beleidsontwikkelende zaken t.b.v. de onder handen zijnde projecten en het bedrijf.
Het schrijven van een handboek "ROT: Richtlijnen Ontwerp Tunnelinstallaties" (hierbij zijn alle relevante installaties onder de loep genomen).

periode:
1997
bedrijf:
Croon Elektrotechniek
functie: Engineer/werkvoorbereider
werkzaamheden:
Locatie Van der Giessen de Noord ten behoeve van de bouw van twee RoRo-schepen (Schleswig Holstein en Deutschland) voor Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee.
Co÷rdinatie en project/kwaliteitsbewaking (verificatie en validatie).
Co÷rdinatie, overleg en onderhandelingen met derden en leveranciers.
Co÷rdinatie data/telecom, zwakstroominstallaties, radarinstallatie, diverse kleinere installaties.
Co÷rdinatie kabeldoorvoeringen.
Urenbewaking en projectadministratie.
Werkvoorbereiding waaronder begeleiden van leveranciers, order- en materiaalverwerking, het aansturen van monteurs. Verantwoordelijk voor het wel en wee van de montagedienst. Probleemoplossing uitvoeringswerkzaamheden.


periode:
1993 - 1997
bedrijf:
Zelfstandig Adviseur
functie: Engineering en projectbegeleiding op diverse locaties in Nederland
werkzaamheden:
Diverse instrumentatieprojecten en procesautomatiseringsprojecten ten behoeve van waterzuiveringsinstallaties.
Schrijven CAD-applicaties in LISP (voor engineering flow diagrams, process & instrumentation diagrams, material take-off, etc.).
Advies en verkoop hard- en software, CAD-/DTP systemen voor bouw en techniek inclusief applicaties/plug-ins.
Advies en verkoop kleine netwerken.

periode:
1992
bedrijf:
Biesbosch College
functie: Student
werkzaamheden:
"Full-time" post MBO / HBO IT-cursus.

periode:
1990 - 1992
bedrijf:
Dordtse Engineering/JGC
functie: Senior Designer
werkzaamheden:
Diverse werkzaamheden op het gebied van elektrotechnisch- en instrumentatietechnisch ontwerp voornamelijk voor de petrochemische industrie en offshore. Requisitioning, verlichtings- en kabelberekeningen, begrotingen, EFD, P & ID's, installatie, hook-ups, digitale besturingssystemen, Honeywell TDC2000, procesautomatisering.

periode:
1983 - 1990
bedrijf:
Zelfstandig Adviseur
functie: Engineering en projectbegeleiding
werkzaamheden:
Diverse "In-house"engineeringsprojecten op het gebied van elektrotechnisch- en instrumentatietechnisch ontwerp voornamelijk voor de petrochemische industrie, infrastructurele projecten (bruggen en sluizen) en offshore. Requisitioning, verlichtings- en kabelberekeningen, begrotingen, EFD, P & ID's, installatie, hook-ups, digitale besturingssystemen, Honeywell TDC2000/3000, procesautomatisering.
Vonk Installatie (Projectleider NAM Ameland Westgat en Project Engineer en trouble-shooter Phillips Petroleum Ekofisk op nacalculatiebasis). Job Leader QA/QC en clashing team voor diverse booreilanden.
Perscombinatie (diverse projecten voor Het Parool, Trouw en De Volkskrant).
MAB (Engineering Stadshart Zoetermeer) en Heineken Amsterdam.
Diverse engineeringprojecten voor opdrachtgevers zoals genoemd onder "Engineering (detachering)".


periode:
1983 - 1990
bedrijf:
Zelfstandig Adviseur
functie: Engineering (detachering) op diverse locaties in Nederland
werkzaamheden:
Senior Designer / Groepsleider / Project engineer
Diverse werkzaamheden op het gebied van elektrotechnisch- en instrumentatietechnisch ontwerp voornamelijk voor de petrochemische industrie, infrastructurele projecten (bruggen en sluizen) en offshore. Requisitioning, verlichtings- en kabelberekeningen, begrotingen, engineering flow diagrams, process & instrumentation diagrams, installatie, hook-ups, digitale besturingssystemen, Honeywell TDC2000, procesautomatisering.
Dordtse Engineering/Teser (Senior Designer).
Tebodin 's-Gravenhage (Senior Designer/Groepsleider).
Homij Arnhem (Senior Designer / Groepsleider).
Lummus Crest Combustion Engineering (Senior Designer).
Vonk Installatie (Project engineer).
Ingenieursbureau Elcontor (Project engineer).
Shell International 's-Gravenhage (Engineer).
Shell Nederland Pernis (Project Engineer).

periode:
1978 - 1984
bedrijf:
Dordtse Engineering/Teser Holland
functie: Designer
werkzaamheden:
Diverse detailwerkzaamheden op het gebied van elektrotechnisch- en instrumentatie-technisch ontwerp voornamelijk voor de petrochemische industrie en offshore. Requisitioning, verlichtings- en kabelberekeningen, begrotingen, EFD, P & ID's, installatie, hook-ups, digitale besturingssystemen, Honeywell TDC2000, procesautomatisering.

cv: 7493

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 19-05-2024, 07:28:24