Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7902

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: I&P Representative,CAI Engineer
Beschikbaar in overleg
Zoekt: passend werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Opleidingen: en cursussen

Unisort V7
2001, certificaat
Junior CAI Engineer, praktische basiscursus
2001, diploma:
AutoCAD R14
1999, certificaat
VEV TBI
1990 - 1992, deelcertificaten
Microcomputers en Basic (LOI)
1984 - 1985, getuigschrift
Tekenaar/Constructeur Apparatenbouw (PBNA)
1984, diploma:
MTS Elektrotechniek (Energietechniek)
1974 - 1980, diploma:
LTS Metaaltechniek
1973 - 1974, diploma:
LTS Elektrotechniek
1969 - 1973, diploma:
Werkervaring:
periode:
Mei 2003 - heden
bedrijf:
UPC
functie: I&P Representative
werkzaamheden:
- Het verzorgen internetmodems bij klanten, zowel administratief als logistiek
- Het aansturen van de koerier voor het aanleveren van Mr.Zap boxen/digitale televisies
- Het ondersteunen van installateurs bij aansluitproblemen van internet en telefonie
- Het oplossen van problemen met de helpdesk
- Alle voorkomende administratieve werkzaamheden mbt modemruil, modemlevering, verhuizingen, wanbetalingen en productwijzigingen

periode:
Januari 2002 - april 2003
bedrijf:
KTG
functie: CAI Engineer, gedetacheerd bij UPC afd. P&I
werkzaamheden:
- Het verzorgen internetmodems bij klanten, zowel administratief als logistiek
- Het aansturen van de koerier voor het aanleveren van Mr.Zap boxen/digitale televisies
- Het ondersteunen van installateurs bij aansluitproblemen van internet en telefonie
- Het oplossen van problemen met de helpdesk
- Alle voorkomende administratieve werkzaamheden mbt modemruil, modemlevering, verhuizingen, wanbetalingen en productwijzigingen
periode:
April 2001 - december 2001
bedrijf:
KTG
functie: CAI Engineer, gedetacheerd bij UPC
werkzaamheden:
Zowel meewerken als leiding geven aan een team, belast met het opschonen van gegevens in Unisort, gekoppeld aan adressenbestand

periode:
Maart 2000 - maart 2001
bedrijf:
KTG
functie: Engineer
werkzaamheden:
Het opzetten van een tekenkamer alsmede technische ondersteuning ervan bij het reviseren van CAI-netwerken bij diverse Gemeentes zoals bijvoorbeeld Goirle, Halsteren e.a.

periode:
April 1998 - april 2000
bedrijf:
PNEM Bergen op Zoom
functie: Tekenaar
werkzaamheden:
- Het vervaardigen van werktekeningen, schetsen en alle voorkomende tekeningen voor Palet
- Het vervaardigen van M.S.schema's mbv AutoCAD R14 voor de afdeling Dataconversie & Topografie

periode:
Sept 1997 - maart 1998
bedrijf:
PNEM Roosendaal
functie: Werkvoorbereider
werkzaamheden:
- Afhandelen aanvragen voor bouwaansluitingen, aanleg nieuwe aansluitingen, verplaatsen van aansluitingen en digitale verwerking hiervan
- Offertes maken van uit te voeren werkzaamheden
- Vervaardigen van werktekeningen en revisietekeningen voor alle disciplines (gas, water, elektra, cai en ov)
- Ondersteuning aan werkvoorbereiding, zoals verzamelen kabel- en leidinggegevens, technische gegevens installaties en vermogensaansluitingen
- Verwerken schademeldingen en opdracht geven aan uitvoering tot herstellen schade
- Geven van advies aan klanten over prijzen, aansluitingen en te volgen procedures

periode:
Maart 1996 - sept 1997
bedrijf:
Controlec
functie: Werkvoorbereider, gedetacheerd bij PNEM Roosendaal
werkzaamheden:
- Het digitaal beheren van het Dyasis schetsbestand
- Uitdraaien en scannen van water-, gas- en elektra schetsen
- Het verstrekken van leidinggegevens aan monteurs en aannemers
- Het maken van werktekeningen
- Het vervaardigen van leidingtekeningen voor CAI, Roosendaal


periode:
Nov 1995 - maart 1996
bedrijf:
Controlec T&L, Schiedam
functie: Tekenaar Ldr
werkzaamheden:
- Het vervaardigen van Ldr-tekeningen voor Drinkwaterleiding Maatschappij Limburg
- Het vervaardigen van revisietekeningen voor Eneco-CAI, Rotterdam

periode:
Febr 1995 - okt 1995
bedrijf:
KTG
functie: Tekenaar Ldr, gedetacheerd bij PNEM Bergen op Zoom
werkzaamheden:
- Het vervaardigen van Ldr-tekeningen CAI

periode:
Okt 1994 - jan 1995
bedrijf:
Nieuwburg Elektrotechniek
functie: CAD Tekenaar
werkzaamheden:
- Het vervaardigen van constructietekeningen, elektrische installatie, plattegronden en schema's voor een woningbouwproject te Schiedam

periode:
1990 - maart 1994
bedrijf:
Van Rietschoten en Houwens
functie: CAD Tekenaar, Tekenkamer Utiliteit
werkzaamheden:
- Het vervaardigen van alle tekeningen voor het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL)

periode:
1987 - 1990
bedrijf:
Van Rietschoten en Houwens
functie: CAD Tekenaar
werkzaamheden:
- Het zelfstandig verwerken van alle voorkomende tekeningen zoals schema's, lay-outs, montagetekeningen e.d.
- Het draaien van vroege en late diensten voor het opstarten en afsluiten van systemen
- Maken van back-ups
- Onderhouden van tekenmachines

periode:
1980 - 1987
bedrijf:
Van Rietschoten en Houwens
functie: Constructietekenaar
werkzaamheden:
- Vervaardigen van alle voorkomende tekeningen zoals constructietekeningen, montagetekeningen, schema's, draadnummerlijsten, naamplatenlijsten e.d.
- Problemen oplossen tussen tekenkamer en werkplaats
- Urenlijsten registratie verzorgen


Curriculum Vitae:

cv: 7902

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


donderdag, 08-06-2023, 12:47:07